Algemeen14.01.2014

Dit jaar nog geen herstel van de vakantiemarkt verwacht


Dit jaar gaan wij Nederlanders wat minder vaak op vakantie. Het aantal binnenlandse vakanties zal iets dalen, de vakanties naar het buitenland blijven ongeveer gelijk, de bestedingen zullen in beide gevallen licht dalen. Zo blijkt uit een recent onderzoek van NBTC-NIPO Research naar de vakantie-intentie van de Nederlander.

Vakantie-intentie
Zo’n 72% van de Nederlanders wil in 2014 op vakantie gaan. Vergeleken met vorig jaar is dat een daling van 1 procentpunt. Van alle Nederlanders die dit jaar op vakantie willen gaan geeft het overgrote deel (ruim 60%) aan even vaak als vorig jaar te willen gaan.

Laat boeken
Ook dit jaar zal de trend van laat boeken doorzetten. De nog altijd onzekere economische situatie vormt daarbij de belangrijkste reden. Het WK voetbal in Brazilië zal deze trend nog verder versterken. En uiteraard blijft ook de prijs van de vakantie belangrijk, consumenten zullen actief op zoek blijven gaan naar aantrekkelijke aanbiedingen en acties.

Binnen- of buitenland
Er wordt een lichte daling verwacht van het aantal korte, extra vakanties. Met name het aantalvakanties in eigen land wordt hier negatief door beïnvloed. Vorig jaar werden zo’n 17,5 miljoen vakanties in eigen land doorgebracht. De verwachting is dat dit jaar het aantal binnenlandse vakanties licht (-1%) zal dalen. Voor het buitenland, waar de Nederlander overwegend de (meestal lange) hoofdvakantie doorbrengt, wordt een stabilisatie verwacht (18,1 miljoen vakanties).

Over het onderzoek
NBTC-NIPO Research heeft in december 2013 onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 20.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit is het eerste onderzoek in een serie van vijf onderzoeken dat NBTC-NIPO Research elk kwartaal gaat uitvoeren om de vakantie-intentie van de Nederlanders in kaart te brengen.

Ga jij dit jaar op vakantie? En wordt het binnen- of buitenland?

Avatar foto
Redactie Travelvalley

De redactie van Travelvalley schrijft dagelijks over nieuws en trends op gebied van reizen. Volg ons ook via Twitter, Facebook en Instagram.