Algemeen21.05.2010

De eerste olie aan de kust…


olievlek2.jpg
olievlek2.jpg

Sinds 22 april lekt olie vanuit het gezonken boorplatform in de Golf van Mexico. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) werkt samen met de WWF-collega’s in de Verenigde Staten en de Belgische organisatie Sea Alarm om een goed beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Tussen de 400 en 600 diersoorten die in het gebied voorkomen, lopen direct gevaar door de ramp. Zoals de bruine pelikaan en de roodhalsreiger. Ook het leven in zee wordt bedreigd door de olie. Nu de eerste olie is aangespoeld in de Mississippidelta vreest het WNF het ergst als meer gebieden vervuild raken door de olie. Inmiddels is ook de eerste zeeschildpad die met olie besmeurd was aangetroffen. Deze is schoongemaakt en maakt het goed. Voorlopig verblijft het dier in een van de opvangcentra.

Ook blijkt uit gegevens van het NOAA dat er een kleine hoeveelheid olie in een sterke zeestroming, Loop Current, terecht is gekomen. Het gaat om zogenaamde sheen: een zeer dun laagje van olie, te vergelijken met de regenboogachtige oppervlakken die je soms in jachthavens ziet. Omdat het gaat om zo’n kleine hoeveelheid verwacht het NOAA geen grote gevolgen. Als de meer versere olie in de stroom terechtkomt, worden de gevolgen groter. De stroming kan de olie meenemen naar het noorden van Cuba en de Florida Keys, een natuurgebied. WNF heeft projecten in Noord-Cuba en wij houden contact met onze collega’s daar over de situatie ter plekke.

Het WNF geeft regelmatig een update op over de gevolgen van de olieramp, te volgen via hun website.

Avatar foto
Redactie Travelvalley

De redactie van Travelvalley schrijft dagelijks over nieuws en trends op gebied van reizen. Volg ons ook via Twitter, Facebook en Instagram.