Algemeen20.07.2010

Travel Foundation Nederland maakt pas op de plaats


travelfoundation1.jpg
travelfoundation1.jpg

Helaas, consumenten en reisorganisaties bieden Travel Foundation Nederland nog geen bestaanszekerheid. Stichting Travel Foundation Nederland moet een pas op de plaats maken. Het huidige business model geeft onvoldoende financiële basis. Ondanks de vele inspanningen van de partners in de reisbranche, het bestuur en de medewerkers van Travel Foundation Nederland zijn de inkomsten te laag om de organisatie voort te zetten. Travel Foundation Nederland (TFNL) werd drie jaar geleden opgericht om de reisbranche te verduurzamen. Reisorganisaties willen op hun vakantiebestemmingen initiatieven en projecten versterken en initiëren die waarde en kwaliteit voor de klanten toevoegen aan de locaties. Natuur, milieu en lokale bevolking moeten ook in de toekomst baat hebben bij toerisme. Het geld daarvoor zou komen uit donaties van de branche en vrijwillige bijdragen van consumenten. Dit model is in Engeland een succes gebleken. Echter in Nederland vallen de opbrengsten dusdanig tegen dat het voortbestaan van TFNL niet langer door haar bestuur verantwoord wordt geacht.

De toekomst
De conclusie dat Travel Foundation Nederland in de huidige vorm financieel niet haalbaar blijkt  betekent niet dat duurzaamheid geen plaats verdient in de reisbranche. Klanten worden kritischer op de negatieve gevolgen van toerisme en vragen om een duurzame, lange termijn aanpak. Het is voor touroperators en reisagenten bijna onmogelijk om op de bestemming zelf actief aan de slag te gaan met lokale- en internationale duurzame initiatieven en projecten. De komende tijd zal het bestuur van Travel Foundation in overleg met belanghebbenden zich beraden. Duurzaam reizen verdient een toekomst.

Avatar foto
Adriaan de Visser

Adriaan is Channel Insights & Category Manager bij Bacardi Nederland, en heeft al veel van de wereld gezien in Europa en de Verenigde Staten. Next destination: rondreizen in Azië.